Hoe?

Tijdens een eerste gesprek – op locatie of bij jou thuis – ga ik in op de reden voor je bezoek aan een diëtist. Ik stel vragen en belangrijker nog: ik luister, zonder te oordelen. Daarbij inventariseer ik ook hoe jouw leven er op dat moment uitziet: wat voor werk doe je en welke activiteiten onderneem je in het dagelijks leven, hoe is je thuissituatie, wat eet je zoal en op welke momenten?

Aan de hand van het eerste gesprek geef ik je praktische adviezen en voedingstips. Dat zijn haalbare adviezen die toegespitst zijn op jouw persoonlijke situatie. Daar ga je dan zelf mee aan de slag. Tijdens enkele vervolgconsulten bespreken we de resultaten, de knelpunten en jouw valkuilen. Je leert omgaan met tegenvallers en moeilijke momenten, je zult ze eerder herkennen en je zult meer zelfvertrouwen krijgen. Aan de hand van jouw ervaringen bekijken we steeds of er nog aanpassingen nodig zijn in het voedingsadvies.

Hoewel ik ontzettend graag met mensen werk, wil ik er eigenlijk voor zorgen dat je mij niet lang nodig hebt. Dat je snel verschil merkt en dat je je de voedingstips echt eigen maakt: dan is mijn behandeling geslaagd.

“Hoewel ik ontzettend graag met mensen werk, wil ik er eigenlijk voor zorgen dat je mij niet lang nodig hebt”