Vergoeding door zorgverzekering

In 2018 wordt dieetadvisering tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplichte eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar en bij ziektebeelden die onder de ketenzorg vallen, zoals diabetes, COPD en bij CVRM.
Heb je meer dan drie uur begeleiding nodig, dan kun je eventueel een beroep doen op de aanvullende verzekering. De vergoeding is per aanvullende verzekering verschillend. Voor een overzicht van 2018, klik hier Diëtetiek_vanuit_de_AV_2018. Bij twijfel kun je het beste navraag doen bij je eigen zorgverzekering.

Tarieven

Type consult Contact Uitwerktijd tarief
Eerste consult 60 minuten 15 minuten € 77,50
Vervolgconsult 20 minuten 10 minuten € 31,-
Vervolgconsult kort 10 minuten 5 minuten € 15,50
Vervolgconsult telefonisch 10 minuten 5 minuten € 15,50
Vervolgconsult e-mail 10 minuten 5 minuten € 15,50
Intake aan huis* 60 minuten 30 minuten € 93,-
Vervolgconsult aan huis* 30 minuten 15 minuten € 46,50

* Vermeerderd met aanhuistoeslag

Voor onze algemene voorwaarden, klik hier
Voor onze privacyverklaring, klik hier
Het toestemmingsformulier is hier alvast in te zien en eventueel te downloaden.