Regiobijeenkomst 2DiaBeat

cracker belegd met groenten

Het is al een hele tijd geleden, maar op 4 februari 2020 ben ik bij een van de drie regiobijeenkomsten van 2Diabeat geweest. Via onze beroepsvereniging kwam deze uitnodiging binnen. Daarvoor had ik nog niet van 2Diabeat gehoord.

Het is een onderdeel van het nationale preventieakkoord van ministerie VWS. De volgende organisaties werken aan dit initiatief mee: Nederlandse diabetes federatie, Diabetesfonds, Diabetesvereniging Nederland, VitaValley en Bebright. De insteek is om samen de opmars van diabetes type 2 te stoppen.
Op hun site (www.2diabeat.nl) schrijven ze het volgende: 2diabeat is een meerjarig landelijk programma waarin burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers, zorgverzekeraars, gemeenten, GGD-organisaties en bedrijven de handen ineenslaan om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. We bekijken samen hoe we bestaande initiatieven en interventies kunnen versterken, combineren of vernieuwen. We brengen de aanwezige kennis en ervaring bij elkaar om een groter effect te bereiken.

In de ontwerpfase zijn 10 doelgroepen geformuleerd, segmenten genoemd, dit zijn mensen die een groot risico lopen om later diabetes te ontwikkelen.


Tijdens de bijeenkomst van 4 februari mochten we aangeven voor welke van de 10 segmenten we een interventie of initiatief wilden ontwikkelen. Maar bestaande intiatieven zijn ook aan bod gekomen.

We hebben ook stil gestaan bij het punt dat sommige mensen zich nog niet bewust zijn dat hun huidige leefstijl betekent dat ze op een later punt diabetes gaan krijgen. Hoe krijg je mensen hiervan doordrongen? Ik denk dat iemand op meerdere momenten, door meerdere personen hierop geattendeerd mag/moet worden, zonder dat het belerend is. En de boodschap moet wel dezelfde zijn, anders geeft het verwarring en leidt het niet tot gedragsverandering.
Dat staat ook in de volgende slide:

Als uiteindelijk de passende interventies voor de segmenten zijn beschreven kan het er ongeveer zo uit zien

:

Daar wordt ik dan wel enthousiast van, als je op deze manier inzichtelijk kan maken welke opties er binnen welk onderdeel zijn. Dat geeft mensen iets te kiezen.
Natuurlijk waren er ook een aantal collega’s die de kans aangrepen om te vertellen dat de diëtist te weinig uren in basispakket heeft, het te lage uurtarief. Jammer, want het was niet de juiste plek om dit te benoemen. Ik raakte even uit mijn creatieve flow.

Tijdens de brainstormsessie kwam bij mij het aha moment, na een opmerking dat je de omgeving van de betreffende persoon erbij mag/moet betrekken. Hoe leuk/ goed zou het zijn als je de werkomgeving positief kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld met een gezonde box met groenten en fruit voor alle werknemers, die door de lokale groenteboer of door een vrijwilliger met moestuin geleverd wordt.
De diëtist zou een rol kunnen vervullen door workshops te geven. Over gezonde voeding, hoe gezond te koken.
Qua beweeginterventies bieden bedrijven vast al een fietsplan en eventueel korting bij bepaalde sportschool. Maar passen die interventies bij hun werknemers? Hoe leuk is het als je de werknemers aan het woord laat, welke beweegactiviteiten doen ze al, of zouden ze graag willen doen. En kun je daar juist op aansluiten. Onder het motto, de mensen in hun kracht zetten, als een soort kartrekker. En het Sport Expertise Centrum kan hier ook een mooie rol in vervullen.

En dit zit nog steeds in mijn gedachten, om mensen op een laagdrempelige manier te benaderen en als het ware te ‘nudgen’ naar een gezonder voedingspatroon.

Op 13 februari 2021
schreef : Ruth van den Biggelaar
Ik vind mijn werk heerlijk. Iedere dag krijg ik een ‘kijkje’ in iemands keuken en mag ik daarbij advies geven. Van mijn moeder leerde ik dat je met goed eten ervoor kunt zorgen dat je goed in je vel zit. En dat probeer ik als diëtist over te dragen. Praktisch, en met aandacht voor de persoon die ik voor me heb. Iedere kleine verandering kan al veel opleveren.
Uw dietist in Oss, Uden, Veghel en omgeving

Bel ons:

06-44904236