Voel je Goed

Project Voel Je Goed in Oss.

Hiervoor zijn we, samen met andere diëtistenpraktijken in Oss, benaderd door de GGD Hart voor Brabant. Voel je Goed is een programma voor laaggeletterde volwassenen, die willen werken aan een gezond gewicht. Het is een combinatie van:

– persoonlijke eet- en beweegadviezen van een diëtist en

– 20 groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. In deze lessen leren deelnemers:

– wat gezonder eten en bewegen is en hoe ze dat doen;

– worden zich ervan bewust hoe eten in hun omgeving hen kan verleiden;

– helpen elkaar het nieuwe gedrag vol te houden;

– krijgen tips voor hun contact met zorgverleners.

– Deze lessen lopen parallel aan de adviesgesprekken. Een van de lessen geeft de diëtist in de vorm van een supermarktrondleiding.

Doel

Voel je goed! heeft als doel het realiseren van een gezonder gevoel en een gezonder gewicht, via verbetering van iemands gezondheidsvaardigheden en daarmee (o.a.) iemands taalvaardigheden. En in 2e instantie heeft Voel je goed! als doel het doorgaan met nog beter leren lezen, schrijven en/of rekenen na afloop van Voel je goed! zie bijgevoegd factsheet: 201902_factsheet_SLS_Taalmaaktgezonder_links

Helaas heeft Voel je Goed in 2020 nog niet kunnen starten. De deelnemers zijn geworven en de vrijwilligers stonden in de startblokken. Er zouden 2 groepen in november starten. Dit schuift nu op naar het voorjaar 2021.

Op 30 december 2020
schreef : Ruth van den Biggelaar
Ik vind mijn werk heerlijk. Iedere dag krijg ik een ‘kijkje’ in iemands keuken en mag ik daarbij advies geven. Van mijn moeder leerde ik dat je met goed eten ervoor kunt zorgen dat je goed in je vel zit. En dat probeer ik als diëtist over te dragen. Praktisch, en met aandacht voor de persoon die ik voor me heb. Iedere kleine verandering kan al veel opleveren.
Uw dietist in Oss, Uden, Veghel en omgeving

Bel ons:

06-44904236