TrEat: voedingsproblemen bij dementie

TrEat project

Afgelopen jaar hebben we de eerste fase van het project TrEat afgerond. Het project was bedoeld om voedingsproblemen bij kwetsbare ouderen met cognitieve problemen in kaart te brengen, in samenwerking met de diëtist en ergotherapeut.
Problemen met voldoende blijven eten, boodschappen doen en koken komen vaak voor bij zelfstandig wonende mensen met cognitieve problemen en dementie. Wetenschappelijk onderzoek naar hulp en ondersteuning bij voedingsproblemen is schaars en een optimale behandeling ontbreekt. Daarom hebben ik (Isabelle) en Patricia Verstraten (ergotherapeut) meegewerkt aan het project TrEat van het Radboudumc.

In het project wordt door de onderzoekers van het Radboudumc, de Stuurgroep Ondervoeding, ergotherapeuten en diëtisten gewerkt aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak en behandeling die thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers helpt bij het behouden van een gezond voedingspatroon en voorkomen van ondervoeding. De interdisciplinaire samenwerking tussen diëtist en ergotherapeut is hierin een belangrijk  onderdeel.

Er is een signaleringskaart ontwikkeld voor de naasten, mantelzorgers en (zorg)professionals van deze groep kwetsbare ouderen. Zo kunnen de betrokkenen in één opslag zien wanneer ze de diëtist en/of ergotherapeut kunnen inschakelen.

Signaleringskaart voor de naasten

Voor de verwijzers/(zorg)professionals

Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek (NTVD)

In ons vakblad de NTVD is een artikel verschenen over TrEat. Er staat een interview in met de ergotherapeut Patricia en er is een foto met citaat van Isabelle toegevoegd.

De toekomst

Tijdens het project hebben we nauw samengewerkt met de ergotherapeut Patricia Verstraten. Deze samenwerking zetten we voort in de toekomst. Door de korte lijntjes kunnen we elkaar makkelijk vinden en houden we laagdrempelig contact.

Over Ergotherapie Verstraten

We zijn ook weer gevraagd voor de volgende fase in het project TrEat: “samenwerken aan samenwerken”. Het idee is dat we gaan onderzoeken hoe we de samenwerking tussen paramedici kunnen versterken. We willen toewerken naar gezamenlijke besluitvorming rondom de cliënt met cognitieve problemen of dementie. Deze keer wordt ook de logopedist erbij betrokken. Dus de samenwerking tussen diëtist, ergotherapeut en logopedist.

Of de naam van het project “TrEat” nog hetzelfde blijft, dat is nog onbekend. De projectaanvraag is recent goed gekeurd en onderzoeker Emmelyne Vasse is druk bezig met de voorbereidingen. In september 2023 zullen we gaan starten met het stuk praktijkgericht onderzoek.

Op 12 december 2022
schreef : Isabelle Isarin
Mijn cliënten kunnen, ondanks een dieet, plezier blijven beleven in het eten. Dat vind ik belangrijk. Het fascineert mij dat je door te letten op je voeding klachten kunt voorkomen, verminderen of zelfs verhelpen. Als dat lukt, haal ik daar veel voldoening uit.
Uw dietist in Oss, Uden, Veghel en omgeving

Bel ons:

06-44904236